00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20, (22) 846-04-10
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.DODATKOWY 5% RABAT na publikacje z Wydawnictwa Wolters Kluwer
obniżka: 15%
3.RABAT 35%
obniżka: 35%

3 Promocje (3)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE DZIAŁY
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  Bimet
arrow Razem: 8318

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 114
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 114

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


PODATEK OD ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH GIEŁDA, ODSETKI, DYWIDENDY, FUNDUSZE, IKE ORAZ INNE PRZYCHODY KAPITAŁOWE OPODATKOWANIE  Książka tymczasowo niedostępna
MARIUSZ POGOŃSKI MARIUSZ POGOŃSKI - Inne książki
85,00 zł 76,50 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 72,86 zł)
(RABAT 10% )

PODATEK OD ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH GIEŁDA, ODSETKI, DYWIDENDY, FUNDUSZE, IKE ORAZ INNE PRZYCHODY KAPITAŁOWE OPODATKOWANIE

Wydawnictwo:

UNIMEX

Wstęp

ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE
1. Pojęcie "przychody z kapitałów pieniężnych"
2. Zakres przedmiotowy podatku odzysków kapitałowych
3. "Przychody kapitałowe" czy "dochody kapitałowe"?
4. Modele opodatkowania przychodów kapitałowych
5. Zwolnienie z podatku kapitałowego dochodów z papierów wartościowych nabytych przed 2004 r. - przepisy przejściowe
6. Stawka podatkowa podatku od zysków kapitałowych w latach 2002-2003
A. ROLA I OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU
7. Wykorzystanie instytucji płatnika w podatkach
8. Obowiązki płatnika podatku
9. Rola płatnika w poborze podatków od zysków kapitałowych
10. Przykłady instytucji pełniących funkcję płatników podatku od zysków kapitałowych
11. Kto jest płatnikiem w przypadku uzyskiwania przez polskich rezydentów podatkowych przychodów kapitałowych za granicą?
12. Obowiązki płatnika podatku w przypadku wypłaty przychodu z kapitałów pieniężnych nierezydentom
13. Zapłata podatku przez płatnika
14. Obowiązki dokumentacyjne płatników podatku zryczałtowanego od zysków kapitałowych
15. Zasady zaokrąglania podstaw opodatkowania oraz podatku
16. Zbieg podstaw do wystawienia IFT-1 oraz IFT-3
17. Wynagrodzenie płatnika
18. Wynagrodzenie płatnika w razie częściowo nieterminowej wpłaty podatku
19. Pobór wynagrodzenia płatnika może nastąpić zbiorczo za kilka okresów miesięcznych
20. Wynagrodzeniem nienależnym jest tylko ta część wynagrodzenia, które zostało potrącone od kwoty podatku pobranego nienależnie bądź w wyższej wysokości od należnej
21. Podatek pobrany w zawyżonej wysokości a wynagrodzenie płatnika
22. Charakter odpowiedzialności płatnika
23. Odpowiedzialność płatnika a odpowiedzialność podatnika
24. Obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C
25. Odpowiedzialność karna skarbowa płatnika oraz podmiotu zobowiązanego do złożenia informacji podatkowej
26. Obowiązek udostępnienia organom podatkowym danych objętych tajemnicę bankową i maklerską
B. CERTYFIKAT REZYDENCJI PODATKOWEJ
27. Rola certyfikatu rezydencji podatkowej
28. Częstotliwość przekazywania i forma certyfikatu rezydencji podatkowej
29. Dokumenty, które nie mogą być uznane za certyfikat rezydencji
30. Przedstawienie certyfikatu rezydencji przez płatnika w czasie kontroli
31. Kopia certyfikatu rezydencji i jego wersja językowa

ROZDZIAŁ II. PRZYCHODY KAPITAŁOWE A INNE ZRODŁA.
1. Rola źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych
2. Rodzaje przychodów "konkurujących" z przychodami z kapitałów pieniężnych
A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
3. Przychody z kapitałów pieniężnych a przychody z działalności gospodarczej
4. Koszty uzyskania przychodów przy kapitałach pieniężnych a koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej
5. Inwestowanie w papiery wartościowe jako działalność gospodarcza
6. Czy możliwe jest uwzględnienie przez spółkę osobową strat z transakcji terminowych (opcji walutowych)?
7. Przychody ze sprzedaży certyfikatów zielonej energii przez producenta tej energii. Stan prawny do 31 grudnia 2009 r.
8. Przychód z tytułu likwidacji spółki osobowej bądź wyjścia wspólnika z takiej spółki. Stan prawny od 1 stycznia 2011 r.
B. PRZYCHODY Z PRAW MAJĄTKOWYCH
9. Przychody z kapitałów pieniężnych a przychody z praw majątkowych
10. Sprzedaż udziałów spółki osobowej a przychód z praw majątkowych. Stan prawny do końca 2010r
11. Wniesienie do spółki osobowej wierzytelności z tytułu pożyczki stanowi odpłatne zbycie tej wierzytelności i jest przychodem z praw majątkowych. Stanowisko Ministra Finansów
12. Wypłata środków zgromadzonych w kasie zapomogowo-pożyczkowej po śmierci pracownika
C. PRZYCHODY ZE STOSUNKU PRACY
13. Przychody z kapitałów pieniężnych a przychody ze stosunku pracy. Akcje pracownicze
14. Składki na fundusz inwestycyjny ponoszone za pracownika przez pracodawcę stanowią przychód ze stosunku pracy
15. Odsetki od pożyczki umorzone przez pracodawcę swemu pracownikowi. Brak przychodu podatkowego
16. Pożyczka na preferencyjnych warunkach udzielona ze środków ZFŚS nie stanowi przychodu ze stosunku pracy
D. PRZYCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ
17. Przychody z kapitałów pieniężnych a przychody z innych źródeł
18. Opodatkowanie odsetek od 5% udziału kapitałowego wspólników spółki jawnej
19. Odsetki od spóźnionej renty to przychody z innych źródeł a nie przychody kapitałowe
20. Odsetki od odszkodowania zasądzonego przez sąd stanowią przychód z innych źródeł a nie z kapitałów pieniężnych
21. Opodatkowanie odsetek o charakterze karnym (odszkodowawczym)
22. Opodatkowanie IKZE
E. UMORZENIE ODSETEK OD WIERZYTELNOŚCI
23. Przychód z tytułu umorzenia odsetek od wierzytelności (np. kredytu) stanowi przychód z innych źródeł
24. Umorzenie odsetek od wierzytelności osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
25. Kiedy umorzenie odsetek od wierzytelności skutkuje powstaniem przychodu podatkowego?
26. Przedawnienie i spisanie w straty wierzytelności a obowiązek wystawienia PIT-8C z tytułu umorzenia
27. Jakie elementy umorzonego kredytu powinny być wykazane na PIT-8C?1
28. Jakie elementy umarzanego kredytu nie powinny być wykazane w PIT-8C z tytułu umorzenia wierzytelności?
29. Umorzenie odsetek do wysokości tzw. kwoty wolnej a obowiązek sporządzenia PIT-8C
30. Czy rozporządzenie Ministra Finansów o zaniechaniu poboru podatku od określonej grupy podatników zwalnia z obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C z tytułu umorzenia wierzytelności?
31. Ustalenie właściwego urzędu skarbowego, któremu należy przekazać PIT-8C
32. Umorzenie odsetek od kredytu zaciągniętego przez kilka osób fizycznych (np. małżeństwo)
33. Sposób wykazania poszczególnych rodzajów przychodu z umorzonej wierzytelności W PIT-8C
34. Czy wysyłany PIT-8C należy przesłać za potwierdzeniem odbioru?
35. Czy możliwe jest wystawienie PIT-8C w trakcie roku podatkowego?
36. PIT-8C z więcej niż jednego tytułu
37. Kiedy powstaje przychód z tytułu umorzenia wierzytelności w razie zawarcia warunkowej umowy ugody?
38. Jaki kurs należy zastosować do przeliczenia wysokości przychodu z tytułu umorzenia odsetek kredytowych w walucie obcej?
39. Czy istnieje konieczność zawarcia w treści umowy ugody informacji o wystawieniu przez wierzyciela PIT-8C?
F. ODSETKI OD KAUCJI GWARANCYJNEJ (ZABEZPIECZAJĄCEJ)
40. Odsetki od kaucji gwarancyjnej (zabezpieczającej) dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej stanowią przychody z innych źródeł
41. Obowiązek sporządzenia PIT-8C przez podmiot wypłacający odsetki od kaucji osobom fizycznym
42. Odsetki od kaucji gwarancyjnej (zabezpieczającej) dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą stanowią przychód z działalności gospodarczej tej osoby
43. Skapitalizowane odsetki od kaucji gwarancyjnej (zabezpieczającej) stają się przychodem podatkowym dopiero w momencie wypłaty a nie kapitalizacji
44. Odsetki od kaucji gwarancyjnej (zabezpieczającej) złożonej przez więcej niż jedną osobę
45. Wypłata odsetek od kaucji na rzecz osoby trzeciej
46. Kurs do przeliczenia odsetek od kaucji wypłaconych w walucie obcej
47. Ustalenie właściwego urzędu skarbowego, któremu należy przekazać Informację PIT-8C wystawioną z tytułu wypłaty odsetek od kaucji
48. Czynności, jakie powinna wykonać osoba fizyczna, która otrzymała PIT-8C w związku z otrzymaniem odsetek od kaucji
49. Czy możliwe jest uwzględnienie kosztów uzyskania przychodu z tytułu uzyskania przychodu z odsetek od kaucji gwarancyjnej?

ROZDZIAŁ III. ODSETKI OD RACHUNKÓW BANKOWYCH I WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH
A. ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. Systematyka przepisów regulujących opodatkowanie odsetek
2. Tryb wejścia w życie przepisów nowelizujących w 2005 r. a zgodność z Konstytucją
3. Implementacja do polskich przepisów postanowień dyrektywy odsetkowej
4. Stawka podatkowa podatku od odsetek w okresie marzec 2002 r. - grudzień 2003 r.
5. Odsetki wypłacone po 1 stycznia 2004 r. za okres, gdy obowiązywała 20% stawka podatku od zysków kapitałowych
6. Zakres przedmiotowy opodatkowania odsetek od rachunków bankowych i innych form oszczędzania
B. SPOSÓB OPODATKOWANIA
7. Tryb opodatkowania odsetek
8. Do przychodu z odsetek i podatku od odsetek nie stosuje się regulacji dotyczących kosztów ani ulg podatkowych
9. Brak poboru podatku zryczałtowanego przez płatnika nie zobowiązuje podatnika do samodzielnego rozliczenia się z podatku
10. Odsetki od rachunków bankowych prowadzonych przez podmiot do tego nieuprawniony (np. z powodu utraty licencji bankowej)
11. Odsetki od rachunków i lokat prowadzonych przez SKOK-i
12. Odsetki wypłacone pensjonariuszom domu opieki społecznej. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 marca 2009 r. (III SA/Wa 2320/08)
13. Opodatkowanie odsetek i premii gwarancyjnych od oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych
14. Odsetki zgromadzone na rachunku rolnika indywidualnego
15. Dodatkowe odsetki za opóźnioną wypłatę lokaty
16. Dodatkowe odsetki "premiowe" w zamian za regularne oszczędzanie
17. Moment uzyskania przychodu z tytułu odsetek
18. Odsetki skapitalizowane - moment opodatkowania
19. Odsetki w walucie obcej
20. Dla zastosowania kursu do przeliczenia odsetek w walucie decydujący jest moment uzyskania przychodu z tych odsetek
21. Kurs waluty do końca 2010 r. - kurs dewiz czy pieniądza?
22. Zasady zaokrąglania odsetek oraz podatku od odsetek
23. Opodatkowanie odsetek wypłaconych po dniu 30 marca 2012 r. na podstawie umowy zawartej przed tym dniem
24. Czy klient banku zobowiązany był do samodzielnego rozliczenia podatku od odsetek z tzw. lokat jednodniowych (z dzienną kapitalizacją)? Stan prawny do 30 marca 2012 r.
25. Lokaty z dzienną kapitalizacją. Stanowisko Ministra Finansów. Stan prawny do 30 marca 2012 r.
26. Opodatkowanie tzw. polisolokat
C. ZWOLNIENIA PODATKOWE
27. Zwolnienie z podatku odsetek na podstawie umów zawartych przed 1 grudnia 2001 r.
28. Pobór podatku przez bank w razie zerwania umowy lokaty zawartej przed 1 grudnia 2001 r.
D. PRZYCHODY UZYSKANE ZA GRANICĄ ORAZ PRZYCHODY UZYSKANE W POLSCE PRZEZ NIEREZYDENTÓW
29. Odsetki z rachunku bankowego prowadzonego w banku zagranicznym
30. Sposób przeliczenia kwot w walutach obcych na PLN
31. Odsetki od lokaty bankowej przedsiębiorcy w zagranicznym banku. Wyrok NSA z dnia 26 sierpnia 2008 r. (II FSK 806/07)
32. Odsetki uzyskane za granicą przez polskich rezydentów podatkowych przed 1 stycznia 2005 r.
33. Przychody z odsetek uzyskane w Polsce przez nierezydentów
34. Stawki podatkowe od odsetek w wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
35. Informacja IFT z perspektywy nierezydenta
36. Jaka stawka podatkowa dla odsetek wypłacanych nierezydentom - 19% czy 20%? Stan prawny do końca 2010 r.
E. OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW
37. Kto jest płatnikiem podatku od odsetek
38. Banki spółdzielcze jako płatnicy podatku od odsetek
39. Czy sąd pełni funkcję płatnika od wypłacanych odsetek od sum depozytowych?
40. Moment powstania obowiązku poboru podatku przez płatnika
41. Wpłata podatku przez płatnika
42. Właściwość urzędu skarbowego dla płatników
43. Zasady zaokrąglania
44. Zasady zaokrąglania podstawy opodatkowania oraz podatku od odsetek według stanu prawnego od dnia 31 marca 2012 r.
45. Obowiązki dokumentacyjne płatnika w związku z wypłatą odsetek od rachunków bankowych i innych form oszczędzania
46. Informacja IFT-1 a informacja IFT-3
47. Wystawienie informacji IFT w terminie wcześniejszym niż standardowy
48. Czy płatnik sporządza indywidualną informację o wysokości odsetek wypłaconych osobie fizycznej, posiadającej miejsce zamieszkania w Polsce?
49. Skutki reorganizacji wewnętrznej banku w zakresie wykonywania obowiązków płatnika
50. Płatnik podatku w przypadku wypłaty odsetek nierezydentom podatkowym
51. Współwłasność rachunku
52. Sposób przeliczenia odsetek z rachunku walutowego na PLN w przypadku współwłasności rachunku
53. Czy bank oferujący klientom lokaty z dzienną kapitalizacją ponosił ryzyko zakwestionowania takiego zachowania przez organy podatkowe? Stan prawny do 30 marca 2012 r.
54. Czy oferowanie lokat z dzienną kapitalizacją było obejściem prawa podatkowego? Stan prawny do 30 marca 2012 r.
55. Uzyskiwanie identyfikatora podatkowego PESEL przez SKOK w celu realizacji obowiązków płatnika
56. Możliwość pomniejszenia przez płatnika zobowiązania z tytułu zryczałtowanego podatku od odsetek za kolejny miesiąc zamiast składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty
57. Czy jest możliwe odzyskanie nadpłaty zryczałtowanego podatku w trakcie roku podatkowego?
58. Płatnik ma prawo wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w takim samym zakresie jak podatnik
59. Obowiązek wyznaczenia oraz zgłoszenia urzędowi skarbowemu osób odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków płatnika
60. Odpowiedzialność karna skarbowa płatnika podatku
F. INNE ZAGADNIENIA
61. Odsetki od kas zapomogowo-oszczędnościowych nie stanowią przychodu z kapitałów pieniężnych
62. Odsetki od umorzenia kredytu nie stanowią przychodu z kapitałów pieniężnych
63. Odsetki od kaucji nie stanowią przychodu z kapitałów pieniężnych
64. Inne rodzaje odsetek nie stanowiące przychodu kapitałowego
65. Przychody kapitałowe uzyskiwane w toku działalności gospodarczej a przychody kapitałowe uzyskiwane przez osobę fizyczną
66. Odsetki od lokaty overnight założonej przez przedsiębiorcę
67. Odsetki z lokaty założonej przez przedsiębiorcę z 19% podatkiem dochodowym. Stanowisko Ministra Finansów
68. Odsetki od lokat typu overnight uzyskiwane przez spółkę działającą w specjalnej strefie ekonomicznej nie korzystają ze zwolnienia podatkowego
69. Odsetki z konta firmowego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
70. Wykorzystywanie prywatnego rachunku niezgodnie z przeznaczeniem do celów działalności gospodarczej
71. Odsetki od rachunków typu escrow nie generują przychodu z kapitałów pieniężnych

ROZDZIAŁ IV. ODSETKI OD POŻYCZEK
1. Tryb opodatkowania odsetek od pożyczek
2. Obowiązki płatnika podatku od odsetek od pożyczki
3. Odsetki od pożyczek uzyskiwane przez polskich podatników za granicą
4. Opodatkowanie odsetek wypłaconych przez polską spółkę nierezydentowi
5. Istota pożyczek social lending udzielanych za pośrednictwem internetowych platform pożyczkowych
6. Aktywność pożyczkodawcy w ramach serwisów typu social lending nie jest działalnością gospodarczą
7. Komentarz do wyroku WSA w Warszawie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie opodatkowania pożyczek typu social lending
8. Odsetki wypłacane przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej innej osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (pożyczki typu social lending)
9. Pożyczkobiorca pożyczki typu social lending nie jest podatnikiem podatku dochodowego
10. Nieoprocentowana pożyczka między osobami fizycznymi nie powoduje powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia ani u pożyczkobiorcy, ani u pożyczkodawcy
11. Odsetki od pożyczki udzielonej przez wspólnika spółki osobowej swojej spółce
12. Pożyczka udzielona przez spółkę osobową. Przychód wspólników z kapitałów pieniężnych czy z działalności gospodarczej?
13. Opodatkowanie odsetek od pożyczki podatkiem dochodowym a opodatkowanie pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych
14. Dopłata do oprocentowania kredytu preferencyjnego nie stanowi przychodu podatkowego

ROZDZIAŁ V. ODSETKI I DYSKONTO OD OBLIGACJI ORAZ INNYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
A. RODZAJE PRZYCHODÓW Z OBLIGACJI I INNYCH DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
1. Istota papierów wartościowych i ich podział
2. Definicja papierów wartościowych dla celów podatkowych.
3. Definicja odsetek od papierów wartościowych
4. Definicja dyskonta od papierów wartościowych
B. SPOSÓB OPODATKOWANIA.
5. Dwa tryby opodatkowania przysporzeń z tytułu posiadania obligacji bądź innych dłużnych papierów wartościowych
6. Moment powstania przychodu podatkowego
7. Opodatkowanie obligacji nabytych na rynku wtórnym
8. Podatek od odsetek oraz dyskonta w momencie wykupu obligacji pobiera płatnik
9. Przy opodatkowaniu odsetek i dyskonta od obligacji brak jest kosztów uzyskania przychodów
10. Przy opodatkowaniu odsetek i dyskonta od obligacji nie występuj e strata podatkowa
11. Przy opodatkowaniu odsetek od obligacji nie uwzględnia się kosztu nabycia narosłych odsetek
12. Opodatkowanie dyskonta powstałego w związku z zakupem obligacji poniżej nominału na rynku wtórnym
13. Zasady zaokrąglania obowiązujące od 31 marca 2012 r.
14. Zaokrąglanie podstawy opodatkowania z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych
15. Zaokrąglanie podatku z tytułu odsetek i dyskonta od papierów wartościowych
C. ZWOLNIENIA Z PODATKU.
16. Zwolnienie odsetek i dyskonta od skarbowych i samorządowych obligacji nabytych przed dniem 1 grudnia 2001 r.
17. Zwolnienie odsetek i dyskonta od obligacji Skarbu Państwa oferowanych za granicą
D. PRZYCHODY UZYSKANE ZA GRANICĄ ORAZ PRZYCHODY UZYSKANE W POLSCE PRZEZ NIEREZYDENTÓW
18. Przychody z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych uzyskane przez polskich rezydentów za granicą
19. Opodatkowanie dyskonta uzyskanego przez polskiego rezydenta podatkowego za granicą
20. Sposób przeliczenia odsetek i dyskonta od papierów wartościowych uzyskanych w walucie obcej na polskie złote
21. Przychody z odsetek i dyskonta od zagranicznych obligacji korporacyjnych
22. Przychody z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych uzyskane w Polsce przez nierezydentów
23. Czy do dyskonta wypłacanego nierezydentom można zastosować regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania o odsetkach?
24. Stawki podatkowe od odsetek w wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
25. Zaniechanie poboru podatku od przychodów odsetkowych (dyskonta) od obligacji oferowanych za granicą
26. Odsetki od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa wypłacane zagranicznym osobom fizycznym
E. OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU
27. Obowiązki płatnika podatku
28. Kto jest płatnikiem podatku z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych?
29. Płatnik podatku w przypadku wypłaty z tytułu odsetek bądź dyskonta od papierów wartościowych przez pośredników
30. Płatnik podatku po 1 stycznia 2012 r. według interpretacji Ministra Finansów
31. Płatnik podatku w interpretacjach podatkowych. Stan prawny do 31 grudnia 2011 r.
32. Moment powstania obowiązku poboru podatku przez płatnika
33. Wpłata podatku przez płatnika
34. Właściwość urzędu skarbowego dla płatnika
35. Obowiązki dokumentacyjne związane z poborem podatku przez płatnika
36. Wystawienie informacji IFT w terminie wcześniejszym niż standardowy
37. Odstępstwa przewidziane dla opodatkowania świadczeń wypłacanych z rachunków zbiorczych
38. Płatnik podatku w przypadku wypłaty odsetek bądź dyskonta od papierów wartościowych nierezydentom podatkowym
39. Agent emisji obligacji korporacyjnych jako płatnik podatku. Stan prawny do końca 2011 r.
40. Obligatariuszjako płatnik podatku. Stan prawny do końca 2011 r.
41. Zaokrąglanie podatku przez płatnika w przypadku wykupu więcej niż jednej obligacji
F. INNE ZAGADNIENIA
42. Dyskonto od odziedziczonych obligacji. Stan prawny do dnia 31 grudnia 2006 r.
43. Opodatkowanie obligacji strukturyzowanych
44. Obligacje zamienne na akcje. Kiedy powstaje przychód?
45. Pobór podatku w przypadku zamiany obligacji. Stanowisko Ministra Finansów

ROZDZIAŁ VI. DYWIDENDY I INNE PRZYCHODY Z UDZIAŁU W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH
A. ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. Czym jest dywidenda?
2. Quasi-dywidenda w spółkach osobowych
3. Dochód z udziału w zyskach osób prawnych a 10% podatek od likwidacji działalności gospodarczej. Stan prawny obowiązujący do końca 2010 r.
4. Pojęcie przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
5. Problem podwójnego opodatkowania dywidend
B. SPOSÓB OPODATKOWANIA
6. Tryb opodatkowania dywidend i innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
7. "Przychody" a "dochody" z udziału w zyskach osób prawnych
8. Dywidenda a dochód ze zbycia papieru wartościowego
9. Moment powstania przychodu podatkowego
10. Zaliczka na dywidendę jest również przychodem z udziału w zyskach osoby prawnej
11. Opodatkowanie dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w okresie do końca 2003 r.
12. Sposób opodatkowania dywidendy wypłaconej po zmianie stawki podatkowej z 15% na 19%
13. Zaliczka na poczet dywidendy w 2003 r. a wyrównanie w 2004 r. -jaka stawka podatkowa?
14. Odsetki od wypłaconej po terminie dywidendy
15. Zbycie prawa do dywidendy a obowiązek podatkowy
16. Quasi-dywidenda w spółce komandytowo-akcyjnej wypłacona akcjonariuszowi tej spółki
17. Planowane zmiany zasad opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych
18. Wypłata dywidendy w walucie obcej
19. Wykup akcji bądź udziałów własnych w celu ich umorzenia (tzw. buy back)
20. Buy back 06.1 stycznia 2011 r.
21. Przychód z tytułu buy back uzyskują wyłącznie wspólnicy, których akcje lub udziały są umarzane. Stan prawny do końca 2010 r.
22. Sposób ustalenia dochodu z tytułu wykupu akcji bądź udziałów w celu ich umorzenia
23. Wykup własnych akcji w celu ich umorzenia (buy back) dokonany przez spółkę giełdową nie powoduje powstania obowiązków płatnika. Wyrok WSA dotyczący stanu prawnego do końca 2010 r.
24. Buy back dokonany przez spółkę giełdową - interpretacja Ministra Finansów. Stan prawny do końca 2010 r.
25. Sposób ustalenia dochodu z tytułu sprzedaży akcji w celu ich umorzenia. Stanowisko Ministra Finansów. Stan prawny do końca 2010 r.
26. Umorzenie udziałów w spółce za wynagrodzeniem w wysokości nie przewyższającej nominalnej wartości umarzanych udziałów. Stan prawny do końca 2010 r.
27. Buy back w okresie przejściowym. Nabycie udziałów w 2010 roku, za które zapłata nastąpiła w 2011 roku
28. Podwyższenie kapitału zakładowego
29. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce kapitałowej z kapitału zapasowego
30. Przychody z tytułu likwidacji osoby prawnej
31. Ustalenie dochodu z tytułu likwidacji osoby prawnej
32. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową
33. Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową
34. Kto jest płatnikiem podatku od przychodu z tytułu niepodzielonych zysków spółki kapitałowej?
35. Sporo zakres pojęciowy zwrotu "zysk niepodzielony"
36. Przeznaczenie zysku spółki na pokrycie strat z lat ubiegłych a opodatkowanie zysku niepodzielonego w razie przekształcenia spółki kapitałowej w osobową
37. Dywidendy z akcji złożonych na rachunkach ilościowych
38. Możliwość weryfikowania przez organy podatkowe wysokości przychodu z tytułu podziału majątku likwidowanej spółki
C. PRZYCHODY UZYSKANE ZA GRANICĄ ORAZ UZYSKANE W POLSCE PRZEZ NIEREZYDENTÓW
39. Dywidendy i inne przychody (dochody) z udziału w zyskach osób prawnych uzyskane przez polskich rezydentów za granicą
40. Sposób przeliczenia dywidend i innych przychodów bądź dochodów z udziału w zyskach osób prawnych uzyskanych w walucie obcej na polskie złote
41. Ustalenie momentu zapłaty podatku zagranicznego
42. Dywidendy i inne przychody bądź dochody z udziału w zyskach osób prawnych uzyskane w Polsce przez nierezydentów
43. Stawki podatkowe od dywidend w wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
D. OBOWIĄZKI PŁATNIKA
44. Obowiązki płatnika podatku
45. Kto jest płatnikiem podatku od dywidend i innych przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych
46. Płatnik podatku w przypadku wypłaty dywidend przez pośredników
47. Płatnik podatku w interpretacjach podatkowych. Stan prawny do 31 grudnia 2011 r.
48. Moment powstania obowiązku poboru podatku przez płatnika
49. Wpłata podatku przez płatnika
50. Właściwość urzędu skarbowego dla niektórych płatników
51. Zasady zaokrąglania dla dywidend
52. Obowiązki dokumentacyjne związane z poborem podatku przez płatnika
53. Wystawienie informacji IFT w terminie wcześniejszym niż standardowy
54. Odstępstwa przewidziane dla opodatkowania świadczeń wypłacanych z rachunków zbiorczych
55. Płatnik podatku w przypadku wypłaty dywidend i pozostałych przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych nierezydentom podatkowym
56. Obowiązek wyznaczenia oraz zgłoszenia urzędowi skarbowemu osób odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków płatnika
57. Odpowiedzialność karna skarbowa płatnika podatku
E. INNE ZAGADNIENIA
58. Kwoty otrzymane w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki i likwidacją spółki osobowej nie są przychodem z kapitałów pieniężnych
59. Spółka osobowa jako transparentna podatkowo nie może korzystać ze zwolnienia przewidzianego dla spółek kapitałowych
60. Dywidenda w formie niepieniężnej nie powoduje powstania przychodu po stronie spółki
61. Wypłata dywidendy w walucie obcej. Skutki po stronie spółki
62. Koszty kredytu na wypłatę dywidendy
63. Buy back. Skutki u udziałowców, których udziały nie zostały wykupione. Stan prawny do końca 2010 r.
64. Dywidenda wypłacona w ramach IKE

ROZDZIAŁ VII. FUNDUSZE KAPITAŁOWE
A. ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. Rodzaje funduszy inwestycyjnych i sposób uczestnictwa w nich inwestorów indywidualnych
2. Pojęcie funduszu kapitałowego w rozumieniu przepisów podatkowych
3. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK) jako rodzaj funduszy kapitałowych
4. Fundusze emerytalne nie są funduszami kapitałowymi w rozumieniu przepisów podatkowych
5. Otwarte fundusze emerytalne (OFE)
6. Pracownicze fundusze emerytalne (PFE)
7. Przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny (PFE) w imieniu członka funduszu
8. Przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych (PFE) z tytułu przeniesieni akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy
9. Dobrowolne fundusze emerytalne (DFE)
B. SPOSÓB OPODATKOWANIA
10. Dwa tryby opodatkowania dochodów z funduszy kapitałowych
11. Cechy opodatkowania ryczałtowego
12. "Przychód" a "dochód" z udziału w funduszach kapitałowych
13. Moment powstania przychodu
14. Inwestowanie w akcje bezpośrednio przez inwestora a inwestowanie za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego. Różnice w opodatkowaniu.
15. Certyfikaty inwestycyjne zakupione na giełdzie, które przynoszą stratę lepiej sprzedać na giełdzie niż pozostawić do wykupu funduszowi
16. Sposób ustalenia dochodu z udziału w funduszach kapitałowych
17. Sposób ustalenia dochodu z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (UFK)
18. Sposób ustalenia dochodu do opodatkowania z tytułu udziału w funduszu inwestycyjnym składającym się z subfunduszy (tzw. funduszu parasolowym)
19. Dochód do opodatkowania w razie odkupienia jednostek uczestnictwa co najmniej dwóch subfunduszy na podstawie jednego zlecenia
20. Brak możliwości kompensowania strat z odpłatnego zbycia papierów wartościowych z dochodami z tytułu udziału w funduszu kapitałowym
21. Brak możliwości kompensowania strat z udziału w funduszach kapitałowych z dochodami z odpłatnego zbycia papierów wartościowych
22. Kompensowanie straty z funduszu z dochodami ze zbycia papierów wartościowych w interpretacjach podatkowych
23. Metoda FIFO
C. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW
24. Koszty uzyskania przychodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych
25. Czy kosztem podatkowym z tytułu funduszy inwestycyjnych mogą być także inne koszty niż wprost wymienione w art. 23 ust. 1 pkt 38 updof?
26. Koszty uzyskania przychodu z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa funduszu w czasie trwania wspólności majątkowej - w razie ich sprzedaży po śmierci współmałżonka
27. Koszty uzyskania przychodów z tzw. funduszy parasolowych
28. "Dziedziczenie" kosztów uzyskania przychodów
29. Odmienność kosztów uzyskania przychodów z tytułu udziału funduszy kapitałowych od kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych
D. ZWOLNIENIA Z PODATKU
30. Zwolnienie z podatku dochodów z udziału w funduszu na podstawie umów zawartych przed 1 grudnia 2001 r.
31. Złożenie wniosku o polisę ubezpieczeniową z funduszem kapitałowym przed 1 grudnia 2001 r. nie jest wystarczające dla zwolnienia dochodów z udziału w funduszu kapitałowym, jeśli umowa została skutecznie zawarta po tym dniu
32. Zwolnienie z podatku dochodów z udziału w funduszu na podstawie umów zawartych przed 1 grudnia 2001 nie stosuje się do spadkobiercy
33. Zwolnienie dla kwot zwracanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w związku z wygaśnięciem zezwolenia na utworzenie funduszu
E. DOCHODY ZAGRANICZNE ORAZ DOCHODY UZYSKANE W POLSCE PRZEZ
NIEREZYDENTÓW
34. Dochody z funduszy kapitałowych uzyskane przez polskich rezydentów za granicą
35. Sposób przeliczenia dochodu z funduszu kapitałowego uzyskanego w walucie obcej
36. Samodzielne rozliczenie podatku w przypadku, gdy umowa o UFK zawarta jest z zagranicznym ubezpieczycielem
37. Dochody z funduszy kapitałowych uzyskane w Polsce przez nierezydentów
F. OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU
38. Obowiązki płatnika podatku
39. Kto jest płatnikiem podatku z udziału w funduszu kapitałowym?
40. Płatnik podatku z tytułu udziału w funduszach kapitałowych w przypadku wypłaty dochodów przez pośredników
41. Moment powstania obowiązku poboru podatku przez płatnika
42. Wypłata częściowa środków z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (UFK)
43. Wpłata podatku przez płatnika
44. Właściwość urzędu skarbowego dla płatnika
45. Obowiązki dokumentacyjne związane z poborem podatku przez płatnika
46. Odstępstwa przewidziane dla opodatkowania świadczeń wypłacanych z rachunków zbiorczych
47. Płatnik podatku w przypadku wypłaty dochodów z funduszy kapitałowych nierezydentom podatkowym
G. INNE ZAGADNIENIA
48. Opodatkowanie zysków z inwestycji w fundusz inwestycyjny przez spółki osobowe
49. Możliwość odzyskania nadpłaconego podatku pobranego przez pracodawcę z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie kapitałowe
50. Możliwość weryfikowania przez organy podatkowe wysokości przychodu ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu
51. Sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego nabytych w drodze spadku
52. Różnice w opodatkowaniu jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz obligacji nabytych w drodze spadku
53. Koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia jednostek funduszu inwestycyjnego przetransferowanych po śmierci współmałżonka, a nabytych w okresie trwania wspólności majątkowej
54. Sposób opodatkowania premii inwestycyjnej wypłacanej przez fundusz inwestycyjny
55. Zagraniczna firma ubezpieczeniowa działająca w Polsce za pośrednictwem zakładu niepełni funkcji płatnika podatku
56. Wykupienie certyfikatów inwestycyjnych funduszu kapitałowego od osoby fizycznej, która nabyła je w drodze spadku

ROZDZIAŁ VIII. INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE ORAZ PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE
A. INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE:
1. Czym jest indywidualne konto emerytalne (IKE)?
2. Jakie są roczne limity wpłat na IKE?
3. Wypłata z IKE po śmierci oszczędzającego
4. Pojęcia stosowane w ustawie o IKE istotne dla rozliczenia podatku
5. Przelanie środków z IKE na IKZE w 2012 r. nie powoduje obowiązku rozliczenia podatku
6. Możliwość ponownego otwarcia rachunku IKE po wycofaniu środków z IKE
7. Możliwość ponownego otwarcia IKE po przelaniu środków na IKZE
8. Obowiązki instytucji finansowych prowadzących IKE jako płatników podatku
9. Zasady zaokrąglania
10. Preferencje podatkowe dla IKE
11. Oszczędzanie na więcej niż jednym IKE skutkuje opodatkowaniem sankcyjną 75% stawką podatkową dochodów uzyskanych na wszystkich IKE
12. Odpowiedzialność płatnika w przypadku, gdy podatnik posiadał więcej niż jedno IKE
13. Płatnik nie pobiera podatku sankcyjnego z tytułu oszczędzania w więcej niż jednym IKE także wówczas, gdy wiedział o posiadaniu więcej niż jednego IKE
14. Koszty prowadzenia rachunku IKE a podatek
15. Sposób obliczenia dochodu z tytułu zwrotu środków z IKE
16. Dochód z IKE bankowego z tytułu zwrotu środków nie równa się odsetkom od lokaty bankowej
17. Opodatkowanie IKE w razie wcześniejszej wpłaty transferowej z PPE bądź innego IKE
18. Środki z PPE. Przykład interpretacji organu podatkowego
19. Opodatkowanie IKE w razie osiągnięcia zysków w PPE w okresie przed wprowadzeniem podatku od zysków kapitałowych
20. Strata na PPE i brak dochodu na IKE nie powoduje obowiązku poboru podatku
21. Wpłaty dodatkowe na PPE a rozliczenie podatku z tytułu zwrotu środków z IKE
22. Czy w przypadku, gdy na IKE dokonana została wpłata transferowa z PPE dochód do opodatkowania z IKE należy ustalać przed potrąceniem 30% składek przekazywanych do ZUS, czy po potrąceniu tych składek?
23. 30% składek podstawowych z PPE przekazanych do ZUS przez instytucję prowadzącą IKE w związku z jego likwidacją nie podlega odliczeniu od podatku w indywidualnym rozliczeniu podatnika
24. Straty na papierach wartościowych w ramach IKE
25. Niesłusznie pobrany podatek przez płatnika
26. Wniosek o nadpłatę złożony do niewłaściwego urzędu skarbowego
27. Sposób obliczenia podstawy opodatkowania z tytułu częściowego zwrotu
28. Wypłata środków z IKE klientowi urodzonemu przed 1945 r.
29. Wypłata środków z IKE klientowi urodzonemu przed 1945 r., gdy dokonał wpłat w trzech dowolnych latach
30. Wypłata środków z IKE nierezydentowi podatkowemu
31. Podatek od inwestycji w papiery wartościowe prowadzonych w ramach IKE rozliczany jest przez biuro maklerskie a nie podatnika
32. Odsetki od obligacji oraz dywidenda wypłacona z tytułu posiadania akcji nabytych w ramach IKE
33. Wypłata dywidendy w ramach IKE skutkująca przekroczeniem rocznego limitu wpłat na IKE
B. PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE
34. Czym jest pracowniczy program emerytalny (PPE)?
35. Zwolnienia podatkowe przewidziane dla środków gromadzonych w ramach PPE
36. Podstawa opodatkowania środków wypłaconych z PPE tytułem zwrotu
37. Wypłata środków z programu emerytalnego prowadzonego za granicą. Stan prawny do końca 2010 r.
38. Wypłata z programu emerytalnego prowadzonego w kraju Unii Europejskiej korzysta ze zwolnienia. Stan prawny do końca 2010 r.
39. Wypłata z programu emerytalnego prowadzonego w kraju nienależącym do UE
40. Wypłata z funduszu emerytalnego posłów Parlamentu Europejskiego korzysta ze zwolnienia podatkowego
C. INDYWIDUALNE KONTA ZABEPIECZENIA EMERYTALNEGO
41. Preferencje podatkowe przewidziane dla IKZE
42. Sposób opodatkowania wypłaty oraz zwrotu środków z IKZE
43. Zwolnienia podatkowe dotyczące IKZE

ROZDZIAŁ IX. DOCHODY ZE ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I UDZIAŁÓW
A. ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. Rodzaje dochodów opodatkowanych w trybie art. 30b updof
2. Definicja papierów wartościowych dla celów podatkowych
3. Wykup akcji (udziałów) własnych w celu umorzenia (buy back)
4. Definicja praw pochodnych
5. Definicja pochodnych instrumentów finansowych dla celów podatkowych
6. Czym jest sprzedaż krótka?
7. Rodzaje giełd
8. Rodzaje instrumentów dostępnych dla inwestorów indywidualnych na Giełdzie Papierów Wartościowych
9. Objęcie udziałów albo wkładów w zamian za wkład niepieniężny w spółce oraz w spółdzielni
10. Optymalizacja podatkowa
B. SPOSÓB OPODATKOWANIA
11. Cechy opodatkowania podatkiem liniowym zgodnie z art. 30
12. Przy opodatkowaniu zysków giełdowych nie występuje płatnik podatku
13. Zróżnicowany sposób opodatkowania papierów wartościowych
14. Dochód ze zbycia obligacji a przychód z odsetek od obligacji
15. Dochód ze zbycia akcji a przychód z tytułu dywidendy
16. Opodatkowanie zysków giełdowych
17. Przychody ze zbycia akcji spółki akcyjnej a przychody ze zbycia udziałów spółki z o.o.
18. Osiągnięte w tym samym roku dochody ze zbycia udziałów w spółce z o.o. oraz dochody (straty) ze zbycia akcji spółki giełdowej rozlicza się łącznie
19. Zbycie akcji na rynku pozagiełdowym także podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych
20. Opodatkowanie zbycia akcji (udziałów) w celu ich umorzenia (buy back)
21. Sposób ustalenia dochodu podatkowego z tytułu umorzenia udziałów bądź akcji (buy-back)
22. Buy back bez wynagrodzenia. Stanowisko Ministra Finansów
23. Wniesienie akcji do zamkniętego funduszu inwestycyjnego jest równoznaczne z ich odpłatnym zbyciem. Stanowisko Ministra Finansów
24. Opodatkowanie dochodu ze zbycia certyfikatów inwestycyjnych funduszy kapitałowych
25. Sposób opodatkowania pochodnych instrumentów finansowych
26. Opodatkowanie produktów strukturyzowanych
27. Opodatkowanie jednostek indeksowych
28. Opodatkowanie tytułów uczestnictwa ETF
29. Opodatkowanie dywidendy wypłacanej przez ETF
30. Sposób ustalenia dochodu do opodatkowania z tytułu krótkiej sprzedaży
31. Opodatkowanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych zbywanych poza obrotem giełdowym
32. Opodatkowanie wartości nominalnej udziałów albo wkładów objętych w zamian za wkład niepieniężny
33. Wniesienie wkładu do spółek osobowych znajduje się poza zakresem opodatkowania updof.
Uchwała NSA
34. Zwiększenie nominalnej wartości udziałów spółki kapitałowej nie powoduje powstania przychodu kapitałowego
35. Moment powstania przychodu
36. Ustalenie momentu powstania przychodu ze zbycia papierów wartościowych na GPW wymaga uwzględnienia dnia faktycznej realizacji zlecenia
37. Moment uzyskania przychodu w razie sprzedaży papieru wartościowego w ostatnich dniach roku
38. Moment powstania przychodu - płatność w ratach
39. Sposób obliczenia dochodu do opodatkowania
40. Możliwość weryfikowania przez organy podatkowe wysokości przychodu‘
41. Metoda FIFO w razie niemożności identyfikacji sprzedawanych papierów‘
42. Zasady rozliczania straty podatkowej
43. Strata z inwestycji w walucie obcej nie zawsze jest równoznaczna ze stratą podatkową
Wpływ różnic kursowych
44. Przeniesienie portfela akcji z rachunku biura maklerskiego na rachunek innego biura maklerskiego jest neutralne podatkowo
C. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW
45. Zasady pomniejszania przychodów o koszy ich uzyskania
46. Zakres pojęciowy zwrotów "koszt nabycia" oraz "koszt objęcia"
47. Rodzaje kosztów, o które można pomniejszyć przychody rozliczane w trybie art. 30b updof
48. Samodzielne uwzględnienie w PIT-38 kosztów podatkowych nie uwzględnionych przez biuro maklerskie w PIT-8C
49. Moment uwzględnienia kosztów
50. Moment uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym kosztów nabycia akcji spółki, która zbankrutowała
51. Wydatek na nabycie papierów wartościowych w ratach
52. Czy wydatki na prasę i literaturę fachową mogą być uznane za koszt podatkowy?
53. Koszty uzyskania przychodów w razie transferu środków z jednego biura maklerskiego do innego
54. Koszty kredytu zaciągniętego na nabycie papierów wartościowych
55. Czy koszty pożyczki zaciągniętej na poczet nabycia akcji mogą stanowić koszt podatkowy?
56. Koszty uzyskania przychodu z tytułu nabycia papierów wartościowych we wspólności majątkowej - w razie sprzedaży ich po śmierci współmałżonka
57. Odmienność kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych od kosztów uzyskania przychodów z tytułu udziału funduszy kapitałowych
58. Koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia pochodnych instrumentów finansowych
59. Koszty podatkowe w razie zbycia akcji nabytych nieodpłatnie
60. Zbycie obligacji nabytych w drodze spadku. Czy możliwe jest zastosowanie kosztów uzyskania przychodów?
61. Koszty uzyskania przychodu w razie zbycia udziałów nabytych nieodpłatnie w drodze spadku
D. ZWOLNIENIA PODATKOWE
62. Wyłączenie z podatku akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r.
63. Zakres pojęciowy zwrotu "oferta publiczna"
64. Pozostałe warunki uprawniające do skorzystania z preferencji podatkowej
65. Zbycie akcji NFI nabytych przed 1 stycznia 2004 r. w celu ich umorzenia nie podlega opodatkowaniu. Uchwała NSA
66. Przychody ze zbycia akcji NFI nabyte przed 2004 r. poza obrotem publicznym - według organów podatkowych
67. Prawa poboru do akcji nabytych przed 1 stycznia 2004 r. są papierami wartościowymi, zatem dochód z ich zbycia korzysta ze zwolnienia
68. Akcje pracownicze nabyte przed 1 stycznia 2004 r.
69. Sprzedaż przez spadkobiercę akcji nabytych przez spadkodawcę przed 1 stycznia 2004 r.
Wyrok WSA
70. Szczególne zwolnienie dochodów ze zbycia akcji NFI
71. Przeniesienie własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki osobowej
72. Zyski z inwestycji w akcje w ramach IKE korzystają ze zwolnienia podatkowego
73. Zwolnienie dochodu ze zbycia udziałów i akcji otrzymanych nieodpłatnie w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn
74. Wartość nominalna udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
75. Dochody z odpłatnego zbycia obligacji Skarbu Państwa oferowanych za granicą
76. Zbycie prawa pochodnego nie korzysta ze zwolnienia z podatku. Stan prawny do 31 gru
dnia 2003 r.
E. DOCHODY UZYSKANE ZA GRANICĄ ORAZ DOCHODY UZYSKANE W POLSCE
PRZEZ NIEREZYDENTÓW
77. Rozliczenie podatku od dochodów uzyskanych za granicą przez polskiego rezydenta podatkowego
78. Sposób przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej na polskie złote
79. Ustalenie momentu zapłaty podatku zagranicznego
80. Sposób rozliczenia podatku od dochodu uzyskanego w Polsce przez nierezydenta podatkowego
F. OBOWIĄZEK SPORZĄDZENIA INFORMACJI PIT-8C
81. Podstawa prawna obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C
82. Zakres danych wykazywanych w informacji PIT-8C
83. Podmioty zobowiązane do sporządzenia informacji PIT-8C
84. Termin przekazania informacji PIT-8C
85. Adresat informacji PIT-8C
86. Zbieg podstaw do wystawienia PIT-8C
87. Obowiązek sporządzenia PIT-8C a obowiązek płatnika
88. Odstępstwa związane z rachunkami zbiorczymi
89. Kontrowersje związane z obowiązkiem sporządzenia PIT-8C
90. Sprzedaż bankowych papierów wartościowych bez pośrednictwa banku nie generuje obowiązku wystawienia PIT-8C po stronie banku
91. Nie wystawia się informacji PIT-8C zmarłemu podatnikowi
92. Odpowiedzialność karna skarbowa za niezłożenie informacji PIT-8C
G. ROZLICZENIE PIT-38 PRZEZ PODATNIKA
93. Podmioty zobowiązane do złożenia PIT-38
94. Termin złożenia zeznania PIT-38
95. Zeznanie PIT-38 należy złożyć także w razie zanotowania straty podatkowej
96. Termin i forma zapłaty podatku
97. Właściwość urzędu skarbowego
98. Sposób wypełnienie zeznania PIT-38
99. Jak czytać PIT-8C?
100. Brak informacji PIT-8C nie zwalnia podatnika z obowiązku sporządzenia zeznania PIT-38
101. Rozliczenie roczne na podstawie duplikatu PIT-8C
102. Stratę można wykazać także w zeznaniu PIT-38 złożonym po terminie
103. Odpowiedzialność karna skarbowa za niezłożenie zeznania PIT-38
H. AKCJE PRACOWNICZE
104. Zasady opodatkowania akcji pracowniczych oraz innych akcji przyznanych na preferencyjnych warunkach
105. Warunki wyłączenia z opodatkowania dochodu w momencie otrzymania akcji pracowniczych
106. Opodatkowanie akcji pracowniczych w razie nie spełnienia warunków określonych w art. 24ust. 11 updof.
107. Sprzedaż akcji pracowniczych nabytych nieodpłatnie
108. Otrzymanie akcji pracowniczych. Wyrok WSA
109. Skutki podatkowe nabycia akcji pracowniczych. Stan prawny do końca 2010 r.
110. Wyłączenie z podatkowania w związku z nieodpłatnym nabyciem akcji dotyczy także przypadku, gdy osoba fizyczna otrzymała nieodpłatnie akcje spółki zagranicznej. Stan prawny do końca 2010 r.
111. "Objęcie" a "nabycie" akcji pracowniczych. Stan prawny do końca 2010 r.
I. INNE ZAGADNIENIA
112. Pierwszy dochód a zgłoszenie rejestracyjne podatnika
113. Rozliczenie straty z opcji walutowych spółki osobowej
114. Klasyfikacja przychodów z instrumentów finansowych uzyskiwanych przez przedsiębiorców według Ministerstwa Finansów
115. Przychody z transakcji opcyjnych realizowanych przez przedsiębiorcę stanowią przychód z działalności gospodarczej. Stanowisko NSA
116. Bankructwo spółki giełdowej. Można rozliczyć stratę podatkową dopiero w momencie sprzedaży akcji spółki, która została wycofana z obrotu
117. Certyfikaty inwestycyjne zakupione na giełdzie, które przynoszą stratę lepiej jest sprzedać na giełdzie niż pozostawić do wykupu funduszowi
118. Sposób opodatkowania transakcji na rynku Forex
119. Inwestycje na rynku Forex za pośrednictwem zagranicznego brokera - brak PIT-8C
120. Sposób rozliczenia dochodów z rynków Forex. Stanowisko organów podatkowych
121. Czy handel walutami przez osobę fizyczną podlega opodatkowaniu?
122. Organizator internetowej platformy wymiany walut nie pełni funkcji płatnika podatku
123. Umorzenie udziałów w spółce za wynagrodzeniem w wysokości nie przewyższającej nominalnej wartości umarzanych udziałów
124. Konwersja wierzytelności na udziały spółki z o.o.
125. Darowizna akcji polskiej spółki na rzecz zagranicznej spółki kapitałowej
126. Konwersja wierzytelności z tytułu obligacji na udziały według organów podatkowych
127. Przekazanie w drodze darowizny akcji bądź udziałów nie powoduje powstania przychodu z kapitałów pieniężnych po stronie osoby fizycznej dokonującej darowizny
128. Sprzedaż akcji spółki akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia sp. z o.o.

ROZDZIAŁ X. OPODATKOWANIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
1. Charakterystyka spółdzielni jako osoby prawnej
2. Specyfika opodatkowania osób fizycznych podatkiem od zysków kapitałowych z tytułu członkostwa w spółdzielni
3. Wartość nominalna wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część
4. Przychód z udziału w zyskach osób prawnych a przychód z tytułu członkowstwa w spółdzielni
5. Opodatkowanie członków spółdzielni z tytułu podziału nadwyżki bilansowej spółdzielni
6. Obowiązki spółdzielni jako płatnika podatku w związku z uzyskaniem przez członków spółdzielni przychodu podatkowego
7. Podwyższenie funduszu udziałowego skutkuje opodatkowaniem członków spółdzielni
8. Korzystniejsze oprocentowanie dla członków banku spółdzielczego stanowi przychód z kapitałów pieniężnych jako nieodpłatne świadczenie
9. Odroczenie poboru podatku w razie przekazania nadwyżki bilansowej w latach 1995-1997 na powiększenie funduszu udziałowego
10. Odroczenie poboru podatku w razie przekazania nadwyżki bilansowej w latach 1995-1997 na powiększenie funduszu udziałowego. Interpretacja Ministra Finansów
11. Zwrot udziałów członkowskich spółdzielni wraz z waloryzacją korzysta ze zwolnienia podatkowego
12. Przychód członka spółdzielni rolniczej z podziału zysku ze sprzedaży części majątku spółdzielni
13. Oprocentowanie udziału niezwiązanego z nakładem pracy członka spółdzielni
14. Dochód z tytułu podziału zysku spółdzielni rolniczej podlega opodatkowaniu niezależnie od tego z jakiej części działalności (rolniczej czy pozarolniczej) pochodzi ten zysk
15. Podział majątku likwidowanej spółdzielni stanowi przychód członków spółdzielni z tytułu likwidacji osoby prawnej
16. Podział nadwyżki budżetowej spółdzielni dla spadkobierców zmarłego członka spółdzielni
17. Zwrot udziału po zmarłym członku spółdzielni osobie wskazanej w deklaracji
18. Przekształcenie spółdzielni w spółkę kapitałową

ROZDZIAŁ XI. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN,
1. Podatek dochodowy a podatek od spadków i darowizn
2. Przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn
3. Podatek od spadków i darowizn a podatek od zysków kapitałowych
4. Nabycie środków wypłaconych z PPE po śmierci oszczędzającego
5. Nabycie środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka OFE
6. Nabycie środków wypłaconych z IKE po śmierci oszczędzającego
7. Zwolnienie środków wypłaconych z rachunku bankowego po śmierci właściciela rachunku
8. Wypłata środków zgromadzonych w funduszu inwestycyjnym po śmierci uczestnika funduszu
9. Obowiązek poinformowania przez bank urzędu skarbowego o wypłacie środków z rachunku bankowego po śmierci właściciela rachunku
10. Obowiązek banku poinformowania urzędu skarbowego o wypłacie nieletniemu wierzycielowi środków z rachunku z tytułu zapisu
11. Obowiązki informacyjne banku. Stan prawny do końca 2006 r.
12. Otrzymane w darowiźnie akcje nie są środkami pieniężnymi
13. Nabycie w spadku przed 2007 r. papierów wartościowych nie uprawnia do skorzystania z tzw. ulgi rodzinnej (z I grupy)
14. Podstawa opodatkowania otrzymanych w spadku akcji nie będących przedmiotem obrotu giełdowego
15. Przyznanie akcji pracowniczych nie jest darowizną i nie podlega podatkowi od spadków i darowizn
16. Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn nie powstaje po stronie darczyńcy
17. Zwrot kwot z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po zmarłym pracowniku

ZAŁĄCZNIK
OPIS SPOSOBU WYPEŁNIANIA ZEZNANIA PIT-38


ISBN: 978-83-63597-13-9
Książkę znajdziesz w działach:
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
877 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2013
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 25.07.2014 15:40
książek w bazie: 28919


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
 


Partnerzy

ODDK
EMKA
ORGMASZMenu
Dodaj do Ulubionych   Ustaw jako Stronę Startową   Wyślij e-mail   


Licznik
Copyright © 2004-2014 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.